Fotoğraf Galerisi
Messier 8
Messier 8
Tüm Fotoğraflar

Anket
Günün Sorusu
Sizce Ufo'lar Gerçek mi
 
   
Sayaç
Online : 29
Toplam : 34
Ziyaretçi
 

Apollo 7 - 8 Uçuşları ve Ufolar

Apollo – 7

Apollo -7, 11 -12 Ekim 1968 : Apollo programının bu in­sanlı ilk misyonu sırasında astronotlar, Walter Schirra, Donn Eisele ve Walter Cunningham ile teknik donanım, Dünya yö­rüngesinde geçirdikleri birkaç gün boyunca hatasız olarak çalıştılar. Sekiz kez uzay aracının ana tahrik sisteminin iş­leyiş kontrol ateşlemeleri yapıldı ve uzaydaki insanlı bir araç­tan Dünya’ya ilk canlı televizyon yayım yansıtıldı.

Apollo - 7 Misyonu Genel Verileri
Genel Bilgi :


Uçuş tarihi   : 11 Ekim 1968
Dönüş tarihi   : 22 Ekim 1968
Ay iniş bölgesi   : (İniş Yok)
Yörünge modülü  :
İniş modülü  :
Astronotlar   : Walter M. Schirra Jr., Donn F. Eisele, R. Walter Cunningham


Apollo - 7’nin Yanından Geçen UFO’lar


Yakın zamana kadar sorumlu çevrelerin büyük bir kıs­kançlıkla gizlemeyi başardıkları bir haber, bir rastlantı eseri olarak 2 Ekim 1968’de ve saat 22.15’de ilgililerin kulağına erişti. Haber İsviçre Telgraf Merkezinden, G.E.O.C.N.I. (Cropement d’Etude d’Object Celestes Non Identifies) Mahi­yeti tesbit edilemeyen uçan cisimleri inceleme grubu direk­törü olan M. Fracis Schafer’e iletilmekteydi. Ele geçen tam metin şuydu :

«Apollo - 7 Avustralya üzerinde uçtuğu sırada Astronot Cunningham, Apollo - 7’nin yanından uçarak geçen meçhul ci­simlerin varlığını merkeze bildirip talimat istemişti.»


Haberi İsviçre Telgraf Merkezi, Cape Kennedy’de bulu­nan İngiliz Haber Merkezi Reuter’den almıştı. Haber İsviç­re’ye aynı gün saat 20.00’de teleksle bildirilmişti. (İsviçre Haber Alma Merkezi 44 sayılı dosya).


 Apollo - 7’nin  İçinde Duyulan Meçhul Müzik

Apollo - 7’nin uçuş sırasında gözlemlediği UFO’ların yanı sıra, bir de yüksek frekanslı bir müzik duydular. Bu müzi­ğin nereden geldiği bir türlü anlaşılamadı. Kuşkusuz onun nereden ve kimler tarafından yayımlandığı bellidir.

Apollo – 8


Apollo ”8, 21 - 27 Aralık 1968 : Astronotlar Frank Bor­man, James Lowell ve William Anderson uzayda 750.000 ki­lometreyi aşan bir yolculuk yaparak Ay’ın çevresinde dolan­dıkları zaman tarihin, Dünya’dan Güneş Sistemindeki bir di­ğer küreye yapılan ilk uçuşunu gerçekleştirdiler. Ayrıca Ay'  yüzeyine 105 km. kadar mesafede yörüngeye girerek Ay’ın yüzeyini yakından izleyen ilk astronotlar oldular.

Apollo - 8 Misyonu Genel Verileri
Genel Bilgi :


Uçuş tarihi  : 21 Aralık 1968
Dönüş tarihi  : 27 Aralık 1968

Ay iniş bölgesi   : (İniş Yok)
Yörünge modülü  : 
İniş modülü  :
Astronotlar  :Frank Borman, James A. Lowell Jr William A. Anderson.Milyonlarca İnsanın Duyduğu, Apollo - 8’in UFO Raporu


Gün 25 Aralık 1968... Houston Uzay Merkezi’nde büyük bir heyecan havası hâkim. Aynı heyecanı milyonlarca tele­vizyon seyircisi de paylaşıyor... Zira Ay yakınlarında, uzay­da bir yerde bulunan Apollo - 8’den ses gelmemektedir. Ses­siz geçen on uzun dakika birbirini izliyor... Bu on dakika uçuş programında yoktur. Kimse bir fikir ileri süremiyor. Acaba üç Amerikan astronotu bir felâkete mi uğradı? Borman, Lovvell ve Anderson’un hayatları söz konusu...

Dünya’dan uzaya doğru şu alarm dolu cümle yayılıyor :

HOUSTON : ...Houston Apollo - 8’i arıyor... Houston Apollo • 8’i arıyor... Apollo 8 cevap ver...
On dakika sonra Lovell’in sesi kulaklara geliyor :

LOVELL : Merkez... Burası, Apollo - 8... Uçan daireler...Kaç tane mi? Belki beş. Çok heyecanlıyım...

HOUTSON.: ...Damned! (Kahrolsun!) Lovell neler söylüyor­sun?
Birdenbire televizyonlardaki yayın sona eriyor. Halk, uzay aracı ile merkez arasındaki konuşmaların devamını bilmiyor, bilmesine izin verilmiyor.

Ay’da Çekilen 1100 Resim Niçin Saklanmaktadır?
Tabii dünya basım bu olayın aslı hakkında tamamlayıcı bilgiyi hiç bir makamdan alamadı. Ama Apollo - 8 uzaydan döndüğü zaman, boşlukta çekilen 1500 resmi de beraberinde getirmişti. 1500 resimden yalnız ve yalnız 380 adedi resmî ma­kamlar tarafından basına verildi. Diğerleri kim bilir nasıl bir sır saklıyor?
Apollo - 8’in Ay Yörüngesinde Karşılaştığı Diğer UFO’lojik Tezahürler

 İkinci Apollo Ay misyonunu gerçekleştiren Apollo - 8’in astronotları ürkünç dakikalar geçirmişlerdi. Ay çevresindeki ilk uçuşları sırasında “disk biçiminde” bir obje gördüler. UFO zaman zaman hızla yanlarından geçmiş ve astronotlar, gözlerini kamaştıran “kör edici ışık”tan şikâyet etmişlerdi. Hattâ, “uzay kapsülü içerisinde içsel bir ısı dalgası” hisset­tiklerini de ileri sürüyorlardı. Uzay aracının açıklanamayacak bir şekilde ‘‘pitch” ve “yaw” (*) hareketleri yapmaya başlaması, korku içinde kalan astronotların bir süre için ne­redeyse aracın kontrolünü kaybetmelerine neden oldu Da­hası, bu tuhaf deneyimler sırasında zaman zaman “acayip radyo parazitleri” işittiler. Bunları hem “dayanılamaz, yük­sek frekanslı parazitler” hem de “tuhaf tahlifler” (garble) diye tarif ediyorlardı.


Tanınmış UFO araştırmacısı ve gördüğü yüksek hizmet­lerden dolayı NASA tarafından kendisine bir şeref diploması verilmiş olan, eski NASA bilim yazarı Otto Binder, Apollo - 8’ in karşılaştığı bu acayip olaylardan bahsederken şu düşün­ceyi de ileri sürüyordu :

«Apollo - 8’in başına gelenler sanki, UFOnotların, astro­notlarımızın Ay’ın çevresini dolaşmaya engel olmaya çalış­tıkları anlamını taşımaktadır...»
Ancak, sonunda, bu spekülasyonun bir temele dayanma­dığı ortaya çıktı (Ref: 9).

“pitch” : Uzay aracının yatay eksene kıyasla yukarı aşağı hare­keti.
“yaw” : Uzay aracının düşey eksene kıyasla sağa sola sapma hareketi.

Kaynak:Bilim Araştırma Grubu

 
Eklenme Tarihi : 30.12.2014 23:42:50
Okunma Sayısı : 1903

Yorumlar

Bu habere eklenmiş yorum bulunamadı

Yorum Yaz

Adınız Soyadınız
Yorumunuz