Fotoğraf Galerisi
Dambıl Nebula
Dambıl Nebula
Tüm Fotoğraflar

Anket
Günün Sorusu
Sizce Ufo'lar Gerçek mi
 
   
Sayaç
Online : 107
Toplam : 111
Ziyaretçi
 

HİPNOZ

HİPNOZ NEDİR?

Televizyonda, medyada, filmlerde, hipnoz; farklı ve bam ­başka birkavram olarak karşımıza çıkıyor. Hipnoz ne bir zihin kontrolüdür, ne de hipnozolmuş kişi başkasının kontrolünde her şeyi yapabilecek bir durumdadır. Hipnozkorkulması ge­rekmeyen bir bilimsel araçtır. Hipnozun çok fazla tanımı ya­pılabilir.Bugüne kadar hipnozun tatmin edici bir tanımı ya­pılmamış olmakla birlikte,ufukta da böyle bir tanım görül­memektedir. Aynı şekilde hipnozu açıklayanbirleştirici bir teori de yoktur.

Her uygulayıcı ve araştırıcı kendi çerçevesinden olayı yo­rumlamaktave açıklamaya çalışmaktadır. Belki de hipnoz 29zaten böyle bir şeydir. Sonuçta sıradan bir kişi için"hipnoz, hipnozdur".

ABD’de Amerikan Tıp Birliğinin de kabul ettiği tanım şu­dur;"Hipnoz bilincin kritik faktörünün by-pass edilmesi ve bi­linçaltındaselektif kalıcı düşüncenin yerleştirilmesi halidir."

Hipnoz'un sözlük anlamı: Bir şahıs tarafından, diğer bir şahsınhareketlerini kontrol edebilir şekilde derin uykuya benzer bir duruma sokulmasıhalidir.

Pek çok insan uyku ve hipnozu benzer durumlar olarak bağdaştırır. Dışgörünüşe göre bu geçerli olabilir, ancak zihin­sel hareketler, hipnozun uykudandaha çok, uyanıklıkla ilgili olduğunu göstermektedir. Beyin dalgası deneyleriile bu ka­nıtlanmaktadır. Kişinin uykudaki dikkati, dağınık durumday­ken, hipnozaltındaki dikkatin yoğunlaşması ve dikkatin yo­ğunlaşmasının da uyanıklıkdurumunun (bilinçli uyanıklık)

birözelliği olması dolayısıyla, hipnoz ve uykunun bir bakıma zıt oldukları bilesöylenebilir.

Genelde günlük yaşamda görülen davranışlara özgü bilinç- lilikaçısından bakıldığında; hipnoz bir uyku durumu olma­makla birlikte, normal birbilinçlilik durumu da değildir. Hip­noz, bütünüyle kendine özgü özellikleriylebilinçliliğin farklı bir durumudur. Şöyle ki:

         Hipnoz, zihin telkinlerinin (bilinçsizce motiveeden dü­şünceler) maksimum etkide kullanıldığı bir durumdur.

         Telkinler, aklımızda ve bedenimizde etkin veotomatik karşılıklar üreten düşüncelerdir. Diğer bir deyişle telkin­ler,kendilerini bilinçaltında gerçekleştiren düşüncelerdir.

         Telkinlerin uyanıklık durumundaki etkinliği ileaynı telkinlerin hipnoz durumunda denenmesiyle elde edi­len etkinlikkarşılaştırıldığında, sonuç yalnızca etkinin derecesi bakımından farklılık gösterir.

         Önceden seçilmiş belirli bir amaca ulaşmayayönelik telkinlerin, kişinin kendisi tarafından zihne yerleştiril­mesiçalışmasına ise oto hipnoz denir.

Bilinçli akıl, hem tümevarım, hem de tümdengelim akıl yürütmeyeteneğine sahiptir. Böylece ikisini de kullanarak bi­lincin kendi önermeleriniyaratabildiği ve sonra bunlardan çı­karımlarda bulunabildiği anlamına gelir.Öte yandan bilinçal­tı, her ne kadar kendisine verilen tüm önermelerden kaydadeğer çıkarımlarda bulunuyorsa da tümevarım yetisinden bü­tünüyle yoksun kabuledilir. Bunun anlamı, bilinçaltı için ya­ratılan her şeyin kendisi dışında birkaynaktan gelmesi gerek­tiği ve bilinçaltının kaynağı düşünmeksizin gelendüşünceyi olduğu gibi kabul ettiğidir. Öyle ki, mantık dışı bir şey üzerin­debile mantık yürütecek ve doğru değilse bile kendisine verilen her şeyi otomatikolarak kabul edecektir. Hipnoz altındaki kişilerin mantık dışı davranışları bugerçeğin bir kanıtıdır. Bi­linçsiz zihin (bilinçaltı), kendisine verilen gerçekya da uydur­ma tüm önermelerden hayret verici çıkarımlarda bulunacaktır.


Seminerlerim sırasında grupla yaptığımız bir deneyde, ka­tılımcılarınhepsinden gözlerini kapatmaları istendi. Ardın­dan telkinler verildi: "ikielinizi dua eder gibi göğüs hizanıza kaldırın. Bir eliniz diğerinden daha ağırolacaktır, sağ veya sol bunu fark edin. Ağır olan elinize 1 kg ağırlığında birkitap ko­yun. Eliniz şimdi eskisinden de ağır bir hale geldi. Kitabın ren­gini,büyüklüğünü hayal edin. Kırmızı, yeşil veya beyaz. Şimdi aynı kitaptan bir dahakoyun. Bu kitabın ise rengi fark­lı olmalı. Eliniz hafifçe titremeye başlıyor.Bir kitap daha, bu kitapların üzerine koyun. 

Artık sağ/sol elinizde 3 kgağırlığın­da, 3 kitap var. Kaldırmaya çalışın onları. Biraz zorlanacaksı­nızama karşı koyun." Gözlerini açmaları söylendiğinde, baş­langıçta aynıhizada olan ellerinin artık farklı yüksekliklerde olduğunu fark ettiler. Bugrup için oldukça şaşırtıcı bir dene­yimdi, çünkü gerçekte ellerindetaşıdıkları hiçbir ağırlık yok­tu. O "yükü" hayallerinde kendilerineverilen telkinler doğrul­tusunda, kendi kendilerine var ettiler, sonunda iseherkes ger­çek bir kol ağrısı çekmişti. Bilinçaltı yaşadığı deneyimi gerçekkabul ederek vücudun tepkisini hemen vermesini sağlamıştı.


Herkes için Hipnoz Cemal Kondu

 
Eklenme Tarihi : 28.11.2014 12:36:21
Okunma Sayısı : 1807

Yorumlar

Bu habere eklenmiş yorum bulunamadı

Yorum Yaz

Adınız Soyadınız
Yorumunuz