Fotoğraf Galerisi
Messier 20 ve 8
M20-8
Tüm Fotoğraflar

Anket
Günün Sorusu
Sizce Ufo'lar Gerçek mi
 
   
Sayaç
Online : 58
Toplam : 61
Ziyaretçi
 

Osiris'in Gizemli Sayıları....

"Orada geceleri gökyüzü çöldeki kadar nettir ve hiç kimse Piramit Metinlerini martılara yüksek sesle okumanıza al¬dırmaz...” Jane B. Sellers.( Chicago Üniversitesi Doğu Medeniyetleri Enstitüsü Eski Mısırbilimi üzerine çalışmalar yapan Arkeolog-astronom)


Santillana ve von Dechend tarafından Hamlet'in Değirmeni'nde ileri sürülmüş kuramı araştıran az sayıda ciddi bilim adamından biri olan Sellers, eski Mısır ve buradaki din üzerinde uygun bir çalışma yapabilmek ve özellikle presesyonu anlamak için dikkatimizi astronomiyi kullanmanın gerekliliğine çeker. Onun sözüyle: "Arkeologlar, presesyonu anlamakta büyük bir eksiklik göstermiş ve bu  onların eski mitlere, eski tanrılara ve eski tapınak hizalanmalarına  ilişkin çıkardıkları sonuçları etkilemiştir... Astronomlar için presesyon iyice anlaşılmış bir gerçektir; eski insanlara dair alanlarda çalışanlar bunu kavrama sorumluluğuna erişmelidir."

Osiris efsanesi kasten bir grup sayı ile kodlanmış olabilir ve bu sayılar öykü söz konusu olduğunda "fazlalık" gibi görünür ancak aşağıdakiler için sürpriz bir şekilde kesin değerlerin hesaplamalarım sunar: 

1.Güneş’in ilkbahar ekinoksunda ekliptik üzerinde bir derecelik(yıldızlara ilişkin geri plana ilişkin olarak) yer değişimini tamamlamasına neden olan dünyanın yavaş presesyonel yalpalayışı için gereken zamanı;

2- Güneş'in otuz derecelik tam bir Zodyak bölümünü geçmesi için gerekli olan zamanı;

3-Güneş'in iki tam Zodyak bölümünü (toplamda altmış derece) geçmesi için gerekil zamanı; 

4. "Büyük Geri Dönüş" için gerekli zamanı, örneğin; Güneşi ekliptik boyunca üç yüz altmış derecelik yer değişimini yani tam bir presesyonel döngüyü ya da "Büyük Yılı" tamamlaması.
Büyük geri dönüşü hesaplamak

Sellers'm Osiris mitinde, presesyona dair vurguladığı saylar: 360, 72,30 ve 12'dir. Birçoğu, çeşitli karakterlerin biyografik ayrıntılarını veren mitin bir bölümünde bulunmaktadır. Bunlar, eskiden British Museum'da Mısır Eski Eserleri'nin müze müdürü olan E. A.Walis Budge tarafından uygun bir şekilde özetlenmiştir:

Tanrı Geb, Güneş Tanrısı Ra'nın eşi Tanrıça Nut'a âşıktır. Ra bu ilişkiyi anlayınca karısını lanetler ve ona yıl boyunca çocuk doğurmama cezası verir. Daha sonra Tanrı Toth ki o da Nut'a âşıktır, masada Ay'la kumar oynar ve ondan beş tam gün kazanır. Bunları bir yılı oluşturan 360 güne ekler (vurgu yazara aittir).
Bu beş günün ilk gününde Osiris dünyaya gelir ve o doğduğu anda, yaradılış tanrısının doğduğunu ilan eden bir ses duyulur.

Efsanenin başka bir yerinde, 360 günden oluşan bir yılın "her biri 30 günden oluşan 12 aydan meydana geldiği" bilgisi verilir. Sellers'in genelde gözlemlediği gibi, "basit zihinsel hesaplamalara yol açan ve dikkati sayılara yönelten sözcük öbekleri kullanılır."

Böylelikle, şu ana kadar Sellers'm presesyona dair üç sayısı ile karşılaştık: 360, 12 ve 30.Set olarak bilinen kötülük tanrısı, Osiris'i öldürmek için bir komploda bir grup suikastçıyı yönlendirir. Bu suikastçıların sayısı da 72 idi.

Sellers'a göre onun verdiği bu son rakam ile şimdi kadim bir bilgisayar programım çalıştırabiliriz:
12 = Zodyak'taki takımyıldızların sayısı.

30 = Zodyak'taki her takımyıldızın ekliptik boyunca kapladığı derece.

72 = ekinoksal güneşin ekliptik boyunca bir derecelik presesyon değişimini tamamlayabilmesi için gerekli yıl sayısı.

360 = ekliptikteki toplam derece sayısı.

72 x 30 = 2160 (Güneş'in ekliptik üzerinde 30 derecelik bir bölümü tamamlaması için gerekli yıl sayısı. Zodyak'ın 12 takımyıldızından herhangi birini tamamen geçmesi için gerekli yıl sayısı)

2160 x 12 (ya da 360 x 72) = 25.920 (bir presesyon döngüsünü ya da "Büyük Yılı" tamamlamak için gerekli yıl sayısı ve bu yüzden "Büyük Geri Dönüş" için toplamda gerekli olan yıl sayısı)

Başka sayılar ve sayı kombinasyonları da ortaya çıkar, örneğin:

36, ekinoksal güneşin ekliptik boyunca yarım derecelik presesyon değişimini tamamlaması için gerekli yıl sayısı

4320, ekinoksal güneşin ekliptik boyunca 60 derecelik presesyon değişimini tamamlaması için gerekli yıl sayısı (örneğin, Zodyak'ın iki takımyıldızı)

Sellers'ın inancına göre bunlar, ürkütücü bir ısrarla eski efsanelerde ve kutsal yapılarda defalarca beliren presesyon kodunun temel içeriğini oluşturmaktadır. Ezoterik nümerolojide olduğu gibi, kod üzerinde ondalık ayracı kendi isteğinizle sağa veya sola kaydırmaya ve hemen hemen akla yatkın tüm kombinasyonları, per mütasyonları, çarpımı, bölmeyi ve gerekli sayıların kesirlerini (tüm sayılar ekinoksların presesyon oranı ile ilişkilidir) kullanmaya izin verilebilir.

Koddaki seçkin rakam 72'dir. Bu sayıya sıklıkla 36 eklenir, 108 elde edilir ve 108'i 100 ile çarpıp 10800 elde etmek ve yine bu sayıyı 2'ye bölüp 54 elde etmek ve bunu da 10 ile çarpıp 540 olarak ifade edilmesine (ya da 54.000 veya 540.000 ya da 5.400.000 vb.) izin verilebilir.

Ayrıca 2160 da çok önemlidir (Zodyak Takımyıldızının bir yıldızından diğerine geçmek için gerekli olan yıl sayısıdır) ve bazen 10 ve sık sık katları ile çarpılır (216.000,2.160.000 vb. elde edilir) ve bazen 2 ile çarpılıp 4320 veya 43.200 veya 432.000 ya da 4.320.000 elde edilebilir ve bu böyle devam eder.

Hipparchus'tan daha iyi

Eğer Sellers'ın hipotezi doğruysa yani inisiyelere presesyonla ilgili bilgiyi aktarmak için Osiris mitinin içine kasti olarak hesaplanıp bazı sayılar kodlanarak yerleştirilmişse çok ilginç bir şeyle karşı karşıyayız demektir. Eğer bunlar gerçekten presesyonla ilgili bilgilerse, bu sayılar zamanlarına göre uygunsuz yerdeler. Bu sayıların içerdiği bilim, antik dönemde bilinen bir uygarlık tarafından hesaplanmak için fazla ileri düzeyde.

Unutmayalım ki, bu sayıların yer aldığı mit, Mısır'da yazının bulunduğu zamanın şafağındayken vardı (aslında Osiris öyküsündeki öğeler MÖ 2450 tarihli Piramit Metinlerinde, öyle bir bağlamda kullanılmaktadırlar ki verilen bu tarihten bile daha eski olduklan ileri sürülebilir).

Presesyonu keşfeden kişi olarak bilinen Hipparchus, MÖ ikinci yüzyılda yaşamıştır. O, bir yıllık presesyon hareketi için 45 veya 46 saniyelik değerde bir yay önermiştir. Bu sayılar, ekliptik boyunca bir derecelik değişime 80 yılda (yılda 45 saniyelik yay) ve 78.26 yılda (yılda 46 saniyelik yay) ulaşır. Yirminci yüzyıl bilimi tarafından hesaplanan doğru sayı ise 71,6 yıldır.

Bu yüzden, eğer Sellers'ın teorisi doğruysa, 72 yıllık değer veren "Osiris Sayılan" Hipparchus'un verdiklerinden çok daha doğrudur. Aslında, bundan daha kesin bir sayı eski mit yazarları tarafından biliniyor olsa bile, öykünün anlatım yapısının belirgin şuurları içerisinde, 72 sayısını kullanmak daha uygundur. Bir öyküye 71,6 suikastçi yerleştirmek zordur ama 72 tam uyacaktır.

Bu yuvarlanmış sayıdan yola çıkarak, Osiris miti, bir Zodyak evinin tamamı için presesyonel yer değiştirme yıl değerini 2160 olarak verir. Doğru sayı, bugünkü hesaplamalara göre 2148 yıldır.Hipparchus'un sayılan sırasıyla 2400 yıl ve 2347.8 yıldır. Son olarak, Osiris, Zodyak'ın 12 evinin geçildiği tam presesyonel döngü için gerekli yıl sayısını 25.920 olarak hesaplamamıza olanak verir.

Bugünün tahminlerine göre, doğru sayı,25.776 yıldır.Bu nedenle, Büyük Geri Dönüş için Hipparchus'un hesaplamaları yaklaşık 3000 yıldır. Osiris hesaplamaları bu sayıdan yalnızca 144 yıl fazladır ve bunun nedeni öyküsel bağlamın, temel sayı olan 71,6'lık değeri, üzerinde çalışılabilir 72'ye yuvarlamaya zorlaması olabilir.

Tüm bunlar 360,72,30 ve 12 sayılarının Osiris miti içine tesadüfen değil, bu sayıları doğru ölçmüş, presesyonu anlamış kişilerce kasten yerleştirildiğini varsayan Sellers'ı haklı çıkarır.
Sellers haklı mıdır?

Düşüş zamanı

Osiris miti, presesyonun hesaplanmasıyla birleştirilecek tek efsane değildir. Konuyla ilgili sayılar, antik dünyanın her yerinde, çeşitli şekillerde, katlanarak ve kombinasyonlar halinde ortaya çıkmayı sürdürmektedir.

İskandinav mitolojisindeki 432.000 savaşçının "Kurt'la" savaşmak için Valhalla'ya yelken açması bir örnek olarak verilebilir.Bu mite baktığımızda, bu efsanenin "presesyonel sayıların" birçok permütasyonunu kapsadığını görürüz. 

Aynı şekilde,evrensel felaketlerden bahseden kadim Çin söylencelerinin, 4320 ciltten oluşan büyük bir metne yazılmış olduğu söylenmektedir.

Binlerce kilometre uzakta, Babilli tarihçi Berossus'un (MÖ üçüncü yüzyıl) tufandan önce Sümerlerin topraklarını yöneten krallık dönemi için toplamda 432.000 yıl atfetmesi bir rastlantı mıdır? 

Aynı Berossus'un 2.160.000 yılı da "yaratılış ve evrensel felaket" arasındaki döneme atfetmesi de aynı şekilde bir rastlantı mıdır?

Mayalar gibi eski Kızılderili efsaneleri de 72, 2160, 4320 vb. sayıları içeriyor ya da bizim bu sayılan hesaplamamıza olanak mı veriyordu? Bunu, Orta Amerika'nın geleneksel mirasını yok eden ve geriye üzerinde çalışabileceğimiz çok az şey bırakan fetihçiler ve ateşli din görevlileri yüzünden asla bilemeyeceğiz.

Bununla birlikte, söyleyebileceğimiz şey birbiriyle ilişkili sayıların Mayaların uzun sayım takviminde göreli olarak çokça ortaya çıktığıdır.Presesyonu hesaplamak için gerekli sayılar bu formüllerde de bulunuyordu: 1 Katun = 7200 gün; 1 Tim = 360 gün; 2 Tun = 720 gün; 5 Baktım = 720.000 gün; 5 Katun = 36.000 gün; 6 Katun = 43.200 gün; 6 Tun = 2160 gün; 15 Katun = 2.160.000 gün.

Kaynak:Graham Hancock (Tanrıların Parmak İzleri)
 
Eklenme Tarihi : 10.07.2016 12:14:29
Okunma Sayısı : 1463

Yorumlar

Bu habere eklenmiş yorum bulunamadı

Yorum Yaz

Adınız Soyadınız
Yorumunuz